Atenció al públic

08:00 - 18:30

Pare Sanahuja, 39

25600 Balaguer

973 44 51 64

vedrunabalaguer@vedruna.cat

Eduació Primària – 6 a 12 anys

L'EMOCIÓ D'ENSENYAR I APRENDRE

Qui som?

A continuació us presentem els nostres punts forts i els trets diferencials que oferim al llarg de les diferents etapes i estudis.
 • Escola concertada, catalana i cristiana
 • Continuïtat al llarg de les diferents etapes
 • Innovació permanent
 • Qualitat educativa
 • Treball en xarxa
 • Escola verda i multilingüe
 • Estil familiar i proper
 • Clima positiu i motivador

L’educació primària proporciona a l’alumne un marc d’aprenentatges instrumentals per desenvolupar les capacitats de sociabilitat, de relació i de descoberta.

És una etapa per a:

– Aprendre a aprendre.

– Educar els valors.

– Adquirir actituds i hàbits de treball i estudi.

L’acció educativa es basa en:

– L’aprenentatge significatiu i comprensiu.

– L’atenció a la diversitat.

– L’ensenyament personalitzat.

L’escola facilita la plena integració de l’alumne en un marc social i cultural. Les noves tecnologies i l’aprenentatge de les diferents llengües, són indispensables com a font d’informació i de comunicació.

 • Atenció personalitzada als alumnes i les seves famílies
 • Metodologies innovadores que potencien el treball cooperatiu
 • Aprenentatge significatiu, apendre fent
 • Hàbits, coneixements i destreses
 • Convivència i respecte
 • Sortides culturals i colònies d’estiu
 • Activitats complementàries
 • Desdoblament en matemàtiques i llengües
 • Gust per la lectura
 • Escola al servei de la ciutat i comarca
 • Estimulant capacitats i destreses de l’alumnat
 • Impulsant la creativitat i  el pensament crític
 • Potenciant metodologies actuals i innovadores
 • Introduint noves tecnologies
 • Atenent a les necessitats individuals de cada alumne
 • Valorant la feina ben feta
 • Un entorn agradable i segur per als infants
 • Atenció individual i seguiment personalitzat
 • Educació en valors
 • Festa de la família
 • Diada dels padrins
 • L’hortet de la llar
 • English Box: anglès amb professorat nadiu
 • Tablets, PDI i taula de llum
 • Comunicació estreta amb les famílies i entrevistes personals
 • Participació en campanyes solidàries
 • Blog de seguiment
 • Menjador amb cuina pròpia
 • Acollida matí i tarda
 • Activitat aquàtica
 • Sala psicomotricitat
 • FEAC
 • Escola de pares
 • Cicles de conferències