Atenció al públic

08:00 - 18:30

Pare Sanahuja, 39

25600 Balaguer

973 44 51 64

vedrunabalaguer@vedruna.cat

TEI

TEI - Tutoria entre iguals

El Projecte de Tutoria entre Iguals (TEI) es va instaurar aquest curs dins el projecte d’escola.

Aquest és un programa de convivència per a la prevenció de la violència i l’assetjament escolar, en el qual tots els estaments de la comunitat educativa se senten implicats. Té com objectiu bàsic fomentar les relacions interpersonals per tal que siguin més satisfactòries i orientades a la millora o modificació del clima i la cultura del centre, per tal d’afavorir la integració escolar i, així, poder treballar per una escola inclusiva i no violenta.

La Tutoria entre Iguals és un mètode d’aprenentatge cooperatiu basat en la relació de parelles d’alumnes, amb una relació asimètrica (rol tutor i rol tutoritzats) i un objectiu comú, conegut i compartit, que s’assoleix a través d’un marc planificat pel mestre.

Enguany s’ha implementat el programa a educació primària i a educació secundària. Pel que fa a la primera etapa, els alumnes de 5è són els tutors emocionals dels de 3r (tutoritzats), i a l’ESO, els alumnes de 3r són tutors dels de 1r.

La interacció entre alumnes és un element d’aprenentatge, ja que per mitjà dels conflictes que sorgeixen, ells aprenen a trobar la resposta o solució més adequada en cada cas.

Blocs de L’escola