Atenció al públic

08:00 - 18:30

Pare Sanahuja, 39

25600 Balaguer

973 44 51 64

vedrunabalaguer@vedruna.cat

AraART

El programa d’innovació araArt promou la transformació dels centres educatius a partir de les
arts.
El programa araArt és un programa d’Innovació educativa impulsat pel Departament
d’Ensenyament que consisteix a fomentar i posar en valor projectes artístics que es duen a
terme en un centre d’educació infantil, primària o secundària, en col·laboració amb un agent
artístic, un equipament cultural, o institucions, entitats i associacions artístiques. Aquests
darrers tindran un paper destacat en l’acompanyament dels docents i alumnes, durant el procés.
La nostra escola s’integra en el programa araArt des del curs 2022-2023 amb l’objectiu de:

● Potenciar les arts per millorar les capacitats i les competències bàsiques de l’alumnat
d’educació infantil, primària i secundària, i contribuir a estructurar el seu pensament.
● Generar situacions d’aprenentatge vinculades a les arts que afavoreixin l’aprenentatge de
l’alumnat, tot atenent la diversitat i fomentant la inclusió.
● Promoure l’obertura i les aliances dels centres amb l’entorn i contribuir a desenvolupar
estratègies de projecció externa.
● Fomentar el gust per les arts entre la comunitat educativa i aportar futur públic per a les
arts i la cultura.
● Generar oportunitats per detectar i promoure el talent en l’àmbit de les arts tot atenent la
diversitat.
● Contribuir a la formació del professorat a través de la col·laboració dels mestres i
professors del sistema educatiu amb el professorat dels ensenyaments artístics i els
professionals de l’àmbit de les arts.
● Generar espais de treball en xarxa entre els centres educatius.

Blocs de L’escola