Atenció al públic

08:00 - 18:30

Pare Sanahuja, 39

25600 Balaguer

973 44 51 64

vedrunabalaguer@vedruna.cat

Projectes ODS

Objectius de desenvolupament sostenible

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible formen part d’una agenda ambiciosa i universal per a transformar el nostre món.

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides adoptà l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

En el centre de l’Agenda 2030 es troben els 17 objectius universals, transformadors i inclusius, descriuen els principals reptes de desenvolupament per a la humanitat.

La finalitat dels 17 ODS es garantir una vida sostenible, pacífica, pròspera i justa a la terra per a tothom, ara i en el futur.

L’enfocament de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible apodera els/les alumnes per a prendre decisions conscients i actuar responsablement en nom de la integritat ambiental, la viabilitat econòmica i una societat justa per a generacions presents i futures.

Concebrem l’EDS com a part integral d’una educació de qualitat, inherent al concepte d’aprenentatge al llarg de tota la vida. Considerem la nostra responsabilitat d’abordar intensament temes de desenvolupament sostenible, i de promoure el desenvolupament de les competències de sostenibilitat.

Creem contextos d’ensenyament i aprenentatge interactius i centrats en l’alumne. Plantegem una pedagogia transformadora i orientada a l’acció, i es caracteritza per aspectes com l’aprenentatge autodidacta, la participació i la col·laboració, l’orientació vers els problemes, el treball per projectes, i la creació de vincles entre l’aprenentatge formal i informal.

L’EDS poden produir resultats d’aprenentatge cognitiu, socioemocional i conductuals específics que permetran a les persones abordar els desafiaments particulars de cada ODS a l’hora d’equiparar-los amb el coneixement i les competències que necessiten per a contribuir en qualitat de ciutadà informat a fi i efecte d’assolir la transformació necessària per a lograr-ho.

Blocs de L’escola