Atenció al públic

08:00 - 18:30

Pare Sanahuja, 39

25600 Balaguer

973 44 51 64

vedrunabalaguer@vedruna.cat

Educació Infantil – 3 a 6 anys

L'EMOCIÓ D'ENSENYAR I APRENDRE

Qui som?

A continuació us presentem els nostres punts forts i els trets diferencials que oferim al llarg de les diferents etapes i estudis.
 • Escola concertada, catalana i cristiana
 • Continuïtat al llarg de les diferents etapes
 • Innovació permanent
 • Qualitat educativa
 • Treball en xarxa
 • Escola verda i multilingüe
 • Estil familiar i proper
 • Clima positiu i motivador

Consideracions Generals

Personalitat :L’infant construeix la seva personalitat en relació amb tot el que l’envolta.

Aquesta evolució anirà:

–   De la dependència a l’autonomia.
–   De la impulsivitat a la reflexió.
–   De la globalitat del seu món a la concreció.

Habilitats   Període perfecte per estimular les bases del moviment, pensament i motivació.

El treball a l’escola es basa en:

–    L’observació del món exterior.
–    Manipulació de diferents materials.
–   Desenvolupament del llenguatge.
–    L’autoconeixement i les relacions socials.

Desenvolupament  Els primers anys són fonamentals per al desenvolupament biològic,psicològic,  afectiu, intel·lectual i social dels infants.

Com a conseqüència del creixement dels nens i nenes incorporem:

–    Horaris més estructurats, per exigència curricular.
–    Ritmes de participació més configurats.
–    Currículum més ampli, els objectius del qual enllacen amb Educació Primària.

El procés d’ensenyament–aprenentatge gira entorn de l’ampliació de les quatre  grans àrees curriculars ja iniciades a a la Llar d’Infants.

–      Descoberta d’un mateix.
–      Descoberta de l’entorn natural i social.
–      Intercomunicació i llenguatges (verbal, plàstic, musical i matemàtic).
–      Religió

A TOTA L’ETAPA: S’ulitza TABLETS  per reforç curricular i  com a escola multilingüe de les 30 hores de classes es realitza 5 HORES EN LLENGUA ANGLESA.

 • El joc creatiu com a base d’aprenentatge
 • L’expressió oral en català i anglès
 • L’adquisició d’hàbits d’autonomia personal, coneixements i destreses
 • La iniciativa personal i la creativitat
 • La gestió de les emocions
 • El ple desenvolupament de les pròpies possibilitats
 • El pensament científic a través dels experiments
 • Projecte interdisciplinari de música
 • Fomentant hàbits
 • Estimulant capacitats i destreses
 • Afavorint l’autonomia
 • Potenciant metodologies actuals i innovadores
 • Treballant per espais: Gaudí, Montessori, Robòtica, Joana Raspall i Pitàgores
 • Introduint noves tecnologies
 • Participant en projectes temàtics i festes populars
 • Valorant la feina ben feta
 • Atenció i acompanyament al llarg de tota l’etapa
 • Educació en valors per una convivència basada en el respecte
 • L’hort d’infantil
 • 5 hores d’anglès: English Chat, Swim like a fish, Maths talent, I’m an artist, Let’s sing
 • Professorat nadiu
 • Robòtica: Bee Bots
 • Tablets, PDIs i taula de llum
 • English Day
 • Comunicació estreta amb les famílies i entrevistes personals
 • Participació en campanyes solidàries
 • Blog de seguiment
 • Colònies d’estiu
 • Menjador amb cuina pròpia
 • Acollida matinal
 • Servei propi de psicopedagogia
 • Piscina i gimnàs al servei dels alumnes i les famílies
 • Ampli ventall d’activitats extraescolars
 • FEAC
 • Escola de pares
 • Cicles de conferències