Atenció al públic

08:00 - 18:30

Pare Sanahuja, 39

25600 Balaguer

973 44 51 64

vedrunabalaguer@vedruna.cat

Educació Secundària – 12 a 16 anys

L'EMOCIÓ D'ENSENYAR I APRENDRE

Qui som?

A continuació us presentem els nostres punts forts i els trets diferencials que oferim al llarg de les diferents etapes i estudis.
 • Escola concertada, catalana i cristiana
 • Continuïtat al llarg de les diferents etapes
 • Innovació permanent
 • Qualitat educativa
 • Treball en xarxa
 • Escola verda i multilingüe
 • Estil familiar i proper
 • Clima positiu i motivador

L’etapa coincideix amb l’adolescència, temps marcat per una autoafirmació de la personalitat en què l’alumne desenvoluparà les seves capacitats per continuar estudiant o per inserir-se en l’activitat social del país.

En aquesta edat han d’apendre a:

– Ser persones autònomes.
– Adquirir responsabilitats individuls i de grups.
– Superar dificultats en els àmbits personals i acadèmics.

L’aprenentatge escolar s’adapta a:

– Els diferents ritmes i capacitats.
– La diversificació dels continguts.
– Els interessos dels alumnes a afavorir la motivació.

S’estimula una actitud crítica responsable i positiva vers l’ús i l’abús de la tecnologia i per dur una vida personal equilibrada en convivènica amb els altres.

 • Metodologies innovadores que potencien el treball cooperatiu
 • Convivència i respecte
 • Sortides culturals
 • Activitats complementàries
 • Plurilingüisme
 • Ús de noves tecnologies
 • Expressió oral i escrita en les tres llengües
 • Orientació acadèmica i professional
 • Potenciant l’ús de les TIC a l’aula
 • Utilitzant llibres digitals
 • Realitzant pràctiques de tecnologia i ciències naturals als laboratoris
 • Fomentant el treball cooperatiu
 • Desdoblant llengües i matemàtiques
 • Afavorint el gust per la lectura
 • Atenent les necessitats individuals dels alumnes
 • Ampliant coneixements a través d’activitats complementàries
 • Impulsant la creativitat i el pensament crític
 • Potenciant metodologies actuals i innovadores
 • Introduint noves tecnologies
 • Oferint sortides culturals vinculades al currículum
 • Valorant la feina ben feta
 • Sòlida preparació acadèmica i intel·lectual
 • Comunicació estreta amb les famílies i entrevistes personals
 • Espais de formació humana i en valors
 • Participació en campanyes solidàries
 • Itineraris formatius individualitzats
 • Estades a l’estranger
 • AICLE, matèries impartides en anglès: Science & Physical Education
 • Professorat nadiu
 • Obtenció de títols oficials Cambridge
 • Robòtica
 • Tablets, Chromebooks, Google Apps i PDIs
 • Menjador amb cuina pròpia
 • Acollida matinal
 • Ampli ventall d’activitats extraescolars
 • Servei propi de psicopedagogia
 • Piscina i gimnàs al servei dels alumnes i famílies
 • FEAC
 • Escola de pares
 • Cicles de conferències