Atenció al públic

08:00 - 18:30

Pare Sanahuja, 39

25600 Balaguer

973 44 51 64

vedrunabalaguer@vedruna.cat

Batxillerat – 16 a 18 anys

L'EMOCIÓ D'ENSENYAR I APRENDRE

Qui som?

A continuació us presentem els nostres punts forts i els trets diferencials que oferim al llarg de les diferents etapes i estudis.
 • Escola concertada, catalana i cristiana
 • Continuïtat al llarg de les diferents etapes
 • Innovació permanent
 • Qualitat educativa
 • Treball en xarxa
 • Escola verda i multilingüe
 • Estil familiar i proper
 • Clima positiu i motivador

El centre ofereix els estudis de Batxillerat amb les modalitats d’Humanitats i Ciències  Socials, de ciéntific i tecnologia i arts.

L’etapa postobligatòria pretén aconseguir els següents trets:

Formació Integral: Integral, intel·lectual i humana.

Integració: Tot i no ser una etapa obligatòria, acull un nombre d’alumnes que amplien llur escolarització.

Flexibilitat: La seva estructura en matèries comunes, de modalitat i optatives permet ajustar-se als interessos dels alumnes.

Orientació: Ofereix els elements necessaris per:

– Accedir a les àrees del saber.
– Conèixer el món del treball.
– Adaptar les decisions a les respectives possibilitats.

El batxillerat prepara per a un ampli ventall d’opcions acadèmiques i laborals.

L’acció tutorial de la qual el tutor és responsable directe i coordinador és compartida per tot l’equip de professors. Un equip de professors que des de l’educació infantil fins a aquest darrer cicle vetlla i acompanya, dissenya i coordina, avalua i orienta, dialoga i aconsella per tal que l’alumne gaudeixi de les màximes garanties d’èxit en el futur.

 • Metodologies innovadores
 • Ús de noves tecnologies
 • Expressió oral i escrita en tres llengües
 • Atenció personalitzada als alumnes i les seves famílies
 • Orientació acadèmica i professional que permeti definir l’itinerari més adient amb vista al futur
 • Treballs de recerca innovadors i de qualitat
 • Sortides culturals vinculades al currículum
 • Realitzant pràctiques científiques i tecnològiques als laboratoris
 • Atenent les necessitats individuals dels alumnes
 • Impulsant la creativitat i el pensament crític
 • Potenciant metodologies actuals i innovadores
 • Introduint noves tecnologies
 • Oferint sortides culturals vinculades al currículum
 • Apropant la universitat i els CFGS a l’alumnat mitjançant xerrades informatives
 • Fomentant el voluntariat a través de l’ApS
 • Valorant la feina ben feta
 • Sòlida preparació acadèmica i intel·lectual per afrontar estudis superiors
 • Orientació acadèmica i professional
 • Formació en valors
 • Itineraris formatius individualitzats
 • MODALITATS BATXILLERAT: Ciències i tecnologia / Humanitats i ciències socials / Arts
 • Comunicació estreta amb les famílies i entrevistes personals
 • Espais de formació humana en valors
 • Participació en campanyes solidàries
 • Estades a l’Estranger
 • Projectes Erasmus
 • Professora nativa
 • Obtenció de títols oficials de Cambridge
 • Plataforma educativa virtual
 • Menjador amb cuina pròpia
 • Acollida matinal
 • Ampli ventall d’activitats extraescolars
 • Servei propi de psicopedagogia
 • Piscina i gimnàs al servei dels alumnes i famílies
 • FEAC
 • Escola de pares
 • Cicles de conferències